Ce nu știai despre fondurile europene nerambursabile

0
257
Ce nu știai despre fondurile europene nerambursabile

Te-ai hotărât să soliciți finanțare europeană? UE oferă finanțare pentru o gamă largă de proiecte și programe, care acoperă în special următoarele domenii:

 • dezvoltarea urbană și regională;
 • ocuparea forței de muncă și incluziunea socială;
 • agricultură și dezvoltare rurală;
 • afaceri maritime și pescuit;
 • cercetare și inovare;
 • ajutor umanitar.

Firmele de consultanță fonduri europene nerambursabile te por ajuta oricând în găsirea acelor fonduri europene potrivite pentru firma ta. Acestea te pot ajuta chiar mai mult decât atât, oferindu-ți sprijin în scrierea cererilor de finanțare, dar și în implementarea proiectului.

Gestionarea fondurilor

Fondurile UE sunt gestionate în conformitate cu reguli stricte pentru a asigura un control strict asupra utilizării lor și pentru a se asigura că sunt cheltuite într-un mod transparent și responsabil.

Grupul format din cei 27 de comisari europeni este responsabil în cele din urmă de utilizarea corectă a acestor fonduri europene nerambursabile. Cu toate acestea, întrucât majoritatea fondurilor sunt gestionate în țările beneficiare, statele membre sunt responsabile de efectuarea verificărilor și auditurilor anuale.

Peste 76% din bugetul UE este gestionat în parteneriat cu autoritățile naționale și regionale, printr-un sistem de gestionare partajată axat în principal pe cinci fonduri majore : fondurile structurale și de investiții . Aceste fonduri ajută la implementarea strategiei Europa 2020 .

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR): dezvoltare regională și urbană

Fondul social european (FSE): incluziune socială și bună guvernanță

Fondul de coeziune (FC): convergența economică a regiunilor mai puțin dezvoltate

Fondul Agricol European pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);

Fondul european pentru pescuit și maritim (EMFF).

Alte fonduri sunt gestionate direct de UE. Acestea sunt acordate sub forma:

 • contracte semnate de instituțiile europene pentru achiziționarea serviciilor, bunurilor sau lucrărilor necesare activității lor: studii, instruire, organizarea de conferințe, echipamente informatice, de exemplu. Aceste contracte sunt atribuite prin licitație competitivă .

Numele companiilor de succes, destinatarilor și beneficiarilor asistenței pentru dezvoltare în țările din afara UE sunt publicate online.

Cerere de finanțare

 • Companii mici si mijlocii

IMM-urile pot obține finanțare sub formă de subvenții, împrumuturi sau garanții. Subvențiile oferă ajutor direct, în timp ce alte forme de finanțare sunt furnizate prin programe gestionate la nivel național.

 • Finanțarea IMM-urilor
 • ONG-uri și organizații ale societății civile
 • ONG-urile și organizațiile societății civile sunt eligibile pentru finanțare, cu condiția să desfășoare activități non-profit în domeniile de acțiune ale UE.
 • Finanțare pentru ONG-uri (pe domenii de acțiune)
 • Tineret

Există două tipuri principale de finanțare:

 • Educație și formare
 • Tineret : cofinanțarea proiectelor care încurajează implicarea civică, voluntariatul și lărgirea orizontului cultural.
 • Cercetătorii

Între 2014 și 2020, UE va aloca aproape 80 de miliarde EUR finanțării cercetării, în principal prin intermediul programului său emblematic Orizont 2020 . Fondurile sunt de obicei acordate sub formă de subvenții și sunt utilizate pentru cofinanțarea unei game largi de proiecte de cercetare.

 • Agricultori și afaceri rurale

Majoritatea fermierilor europeni pot primi plăți directe pentru a-și susține veniturile. Aproximativ o treime din aceste fonduri sunt acordate în schimbul adoptării unor practici agricole ecologice (întreținerea pajiștilor permanente, diversificarea culturilor etc.).

De asemenea, fermierii primesc ajutor în funcție de mărimea pământului lor. Pentru a face acest lucru, ei trebuie să utilizeze metode agricole care să păstreze biodiversitatea, calitatea solurilor și a apei și să mențină emisiile reduse.

Fondurile UE îi ajută, de asemenea, pe fermieri să se antreneze în noi tehnici și să își modernizeze sau să restructureze fermele. De asemenea, ele servesc, mai larg, la îmbunătățirea condițiilor de viață în zonele rurale , creând locuri de muncă și oferind servicii de bază.

În cele din urmă, tinerii fermieri pot beneficia de ajutor specific pentru înființarea propriei afaceri și de ajutor sporit pentru investițiile dedicate activității lor.